درباره ی

نیک گامان جمشید

ایده اولیه شکل گیری موسسه خیریه نیک گامان جمشید در یک جمع دوستانه و خانوادگی با همراهی تعدادی از مددکاران و مربیان در دیدار از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست نوپای یکی از شیرخوارگاه های سازمان بهزیستی کشور شکل گرفت. طی آن روز با اجرای برنامه تفریحی در یکی از پارک های تهران در کنار این فرشتگان و مربیان دلسوزشان، فضایی تکرار نشدنی سرشار از عشق و محبت تجربه شد.

از آن زمان، سالها می گذرد و سرآغازی شد برای یک دهه فعالیت جدی و تخصصی در راستای خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان سرزمینمان، که طی این سالها با همراهی مادی و معنوی داوطلبان، خیرین، نیکوکاران و همکاران موسسه، فعالیتهای شایان توجهی انجام شده است.

بیشتر بدانید
موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

مهم ترین پروژه ها

0

پروژه های آینده

0

پروژه های درحال اجراء

1

پروژه های پایان یافته

0

پروژه های متوقف شده

خانه ی آرزوها


همکاری با موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران