اشکان تقی پور

اشکان تقی پور / مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سال تولد 1357، محل تولد اهواز
دکترای مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک (Phd)؛ دانش آموخته ی دکترای مدیریت، گرایش کسب و کار(Dba)، کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی(Ma)، مهندس کشاورزی گرایش گیاه پزشکی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه


فلورا یحیوی

فلورا یحیوی / نایب رئیس هیئت مدیره

فلورا یحیوی سال تولد 1327، محل تولد تهران
توضیحات بیشتر: کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه پزشکی جندی شاپور اهواز، کارشناس آزمایشگاه بیمارستان گلستان اهواز


نسترن جعفرزاده اسکوئی

نسترن جعفرزاده اسکوئی / عضو هیئت مدیره

سال تولد 1363، محل تولد مشهد توضیحات بیشتر: دکترای جامعه شناسی (Phd)، کارشناس ارشد مطالعات زنان(Ma) ، کارشناسی جامعه شناسی، فعالیت داوطلبانه در خیریه های معتبر، حضور فعال در خانه های سلامت مناطق مختلف تهران


حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران